Magnolias aktier klassificerade som gröna – Vi är övertygande om att ett ramverk kring gröna aktier kommer att tydliggöra vårt hållbarhetsvärde för våra investerare, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia.

Magnolias aktier klassificerade som gröna

Ekonomi

20 maj 2021

För att öka transparensen i bolagets hållbarhetsarbete har Magnolia utvecklat ett ramverk som möjliggjort en grönmärkning av aktier.

Cicero Shades of Green har utfört en bolagsutvärdering av ramverket som visar att 86 procent av intäkterna, 78 procent av kostnaderna och 87 procent av investeringarna identifieras som gröna.

Intresset från finansmarknaden på gröna investeringar och gröna obligationer ökar. Magnolia Bostad har sedan tidigare ett grönt ramverk med två utestående gröna obligationer vilka idag utgör 71 procent av total finansiering via obligationer.

Genom att nu addera ett ramverk för gröna aktier möjliggör Magnolia Bostad en grön märkning av hela balansräkningen. Uppföljning av ramverket kommer att ske årligen där Magnolia Bostad kommer att rapportera hur stor del av bolagets intäkter, kostnader och investeringar, var och en för sig, som är kopplade till miljöcertifierade projekt eller andra projekt som också har lika med eller mer än 10 procent lägre energiförbrukning än lagkrav enligt Boverkets byggregler.

I Cicero Shades of Green:s utvärdering ingår även en analys av hur förenligt bolagets verksamhet är med EU:s taxonomi for hållbara aktiviteter. Vidare ger Cicero Shades of Green en utvärdering av Magnolia Bostads styrning av bolaget.

"Tydliggör mot investertare"

– Magnolia Bostad är en samhällsutvecklare och med detta tillkommer ett stort ansvar. Vi arbetar för att utveckla samhällen med låg klimatpåverkan och vi är övertygande om att ett ramverk kring gröna aktier kommer att tydliggöra vårt hållbarhetsvärde för våra investerare, säger Johan Tengelin, VD.

Magnolia Bostads gröna ramverk ”Green equity framework” Magnolia Bostads gröna ramverk för aktier beaktar företagets hela affärsmodell och dess bidrag till hållbarhet, samt en bedömning av hur gröna intäkter, utgifter och investeringar är. För att kunna märka aktier som gröna måste mer än 50 procent av företagets intäkter, driftskostnader och investeringar klassificeras som gröna. Företaget måste också kunna visa på en gedigen hållbarhetsstyrning. Swedbank har agerat som ensam rådgivare till Magnolia Bostad i framtagandet av det gröna ramverket.

– Swedbank har tagit fram ett grönt ramverk för aktier till Magnolia Bostad. Det, i kombination med en bolagsutvärdering från Cicero Shades of Green, möjliggör en grön märkning av företagets aktier. Fastighetssektorn är en av de sektorer som bidrar mest till koldioxidutsläppen i Sverige, och vi ser att vi genom dessa ramverk kan bidra till att styra kapitalet till de mest hållbara företagen. Magnolia Bostad är ett bra exempel, med 80–90 procent gröna intäkter, kostnader och investeringar, säger Per-Åke Nyberg, chef för Investment Banking på Swedbank.

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se