Magnolia utvecklar 350 bostäder i Kungsbacka Den existerande karaktären i Kungsbacka kommer att bevaras genom omsorgsfullt gestaltade byggnader väl förankrade i såväl äldre som nyare bebyggelse.

Magnolia utvecklar 350 bostäder i Kungsbacka

Transaktion

24 juni 2021

Magnolia har tecknat avtal med Lindbäcks Boende AB om förvärv av byggklar mark för uppförande av 350 bostäder i Kungsbacka.

De 350 bostäderna kommer att omfatta cirka 23 000 kvadratmeter BTA.

Fastigheten som ligger i området kring Lindens torg i centrala Kungsbacka har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär.

Den existerande karaktären i Kungsbacka kommer att bevaras genom omsorgsfullt gestaltade byggnader väl förankrade i såväl äldre som nyare bebyggelse.

De nya kvarteren får varierande fasader i trä och tegel och olika våningshöjder. Bostäderna kommer att certifieras enligt miljöbyggnad Silver.

– Detta kommer att bli vår första byggstart i Kungsbacka kommun och vi ser mycket framemot vårt fortsatta samarbete med kommunen. Vi kommer att utveckla vackra och moderna bostäder i det attraktiva och växande Kungsbacka, säger Niklas Ohldin, Regionchef Väst.

Kungsbacka är under tillväxt med stor efterfrågan på centrala bostäder. Förtätningen av området Lindens park skapar nya karaktäristiska årsringar i centrum genom att förlänga befintlig kvartersstruktur med fler bostäder och verksamheter. Med pendeltåg från Kungsbacka centrum nås Göteborgs central på 20 minuter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se