Magnolia tar in ytterligare halv miljard Foto: Riksbanken

Magnolia tar in ytterligare halv miljard

Ekonomi

25 september 2018

Magnolia har framgångsrikt placerat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor inom ett ramverk om 700 miljoner kronor.

 

Det nya obligationslånet förfaller i oktober 2022 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50 procent. Magnolia Bostad avser att notera det nya obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera Magnolia Bostads fortsatta expansion, refinansiering av befintlig skuld (inklusive obligationer) samt förvärv.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se