Magnolia säljer till Genova Fredrik Lidjan, vd, Magnolia. Foto: Magnolia

Magnolia säljer till Genova

Transaktion

28 februari 2018

Fastigheten är fullt uthyrd till Stockholm Stad och i början av 2018 förlängdes hyresavtalet med 6,5 år till 2024.

 

Magnolia Bostad har ingått avtal om försäljning av fastigheten Instrumentet 2 i Örnsberg, Stockholm, med en total uthyrningsbar area om cirka 6 000 kvadratmeter.

Fastigheten är fullt uthyrd till Stockholm Stad och i början av 2018 förlängdes hyresavtalet med 6,5 år till 2024. I lokalerna bedriver Stockholm Stad skolverksamhet.

Fastigheten säljs i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 166 miljoner före avdrag för latent skatt. Köpare är Genova Property Group och tillträde är planerat till slutet av första kvartalet 2018.

– Fastigheten förvärvades 2013 och hyrdes ut tillfälligt medan en planändring utvärderats. I och med Stockholms Stads önskan om att förlänga avtalet togs ett naturligt beslut att avyttra fastigheten, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se