Magnolia säljer 777 lägenheter för ca 1,5 miljard

Magnolia säljer 777 lägenheter för ca 1,5 miljard

 

23 december 2015

Man väljer att avyttra i Uppsala & Helsingborg, den totala volymen uppges vara 777 lägenheter.

UPPSALA

Magnolia Bostad avser att bygga cirka 450 hyreslägenheter på del av fastigheten Uppsala Kungsängen 25:1 och tecknar avsiktsförklaring med en svensk institution avseende försäljning av dessa. Det slutliga fastighetsvärdet uppgår till cirka 1 miljard kr.

Fastigheten är mycket centralt belägen i Uppsala och hela området är under omvandling till bostadskvarter. Bostäderna utvecklas med tydligt fokus på̊ hållbarhet och energieffektivitet och kommer att miljöcertifieras. Byggstart är preliminärt planerad till tredje kvartalet 2016.

– Denna avsiktsförklaring är i linje med bolagets ambition att samarbeta med välrenommerade svenska institutioner och ännu ett bevis på det förtroende vi har fått av den här typen av aktörer, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör för Magnolia Bostad.

HELSINGBORG

Magnolia Bostad förvärvar ett markområde från Skanska Sverige i centrala Helsingborg där bolaget planerar att uppföra 327 bostäder i fyra kvarter. Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av bostäderna till Alecta. Bostäderna kommer att upplåtas som hyresrätter och har ett totalt fastighetsvärde vid färdigställande om cirka 550 miljoner kronor.

Bostadsprojektet utgör en del av H+, Helsingborg kommuns stora stadsförnyelseprojekt för den södra delen av staden. Projektet kommer att komplettera befintlig bostadsbebyggelse genom en modern arkitektur med typiska inslag som kännetecknar staden.

– I höstas tecknade Magnolia Bostad en avsiktsförklaring gällande försäljning av drygt 2 000 bostäder fördelat på sex projekt. Det gläder mig att kunna annonsera den första av dessa sex affärer och därigenom samarbetet med Alecta, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör i Magnolia Bostad. Det här är också den första entreprenaden vi ingår med Skanska vilket är i linje med vår ambition att arbeta med de bästa byggentreprenörerna i landet.

Byggstart är preliminärt planerad till andra kvartalet 2016, med första inflyttning under andra halvåret 2018.

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Magnolia Bostad