Magnolia sjösätter ny utdelningspolicy

Magnolia sjösätter ny utdelningspolicy

Ekonomi

24 februari 2021

Magnolia Bostad presenterar nya mål och ny utdelningspolicy som idag antagits av styrelsen.

Bolagets verksamhetsmål och finansiella mål grundas i bolagets affärsplan som inkluderar hyresbostäder, bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell, både för försäljning och egen förvaltning.

Mot bakgrund av Magnolia Bostads satsning på utveckling av fastigheter för egen förvaltning har styrelsen gjort en översyn av bolagets mål och utdelningspolicy för att de bättre ska avspegla den framtida affären.

Verksamhetsmål:

  • Magnolia Bostad ska innan slutet av 2025 inneha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor. Detta avser Magnolia Bostads egna ägande och bolagets ägarandel i JV-bolag.
  • Magnolia Bostad ska produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.

Finansiellt mål:

  • Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.

Dessa nya mål ersätter tidigare kommunicerade verksamhetsmål och finansiella mål.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se