Magnolia redovisar förlust för Q1
Magnolias med VD Johan Tengelin redovisar negativa siffror för Q1 2021. Men bolaget ser positivt på framtiden.

Magnolia redovisar förlust för Q1

Ekonomi

23 april 2021

Magnolia redovisar minskad omsättning och minskat röresleresultat för Q1 2021. 

"Vi fortsätter att förädla vår byggrättsportfölj som under kvartalet har vuxit ytterligare och idag består av drygt 23 900 boenden främst belägna i landets storstadsregioner. Ungefär en fjärdedel av portföljen har lagakraftvunnen detaljplan och vi ser ett fortsatt stort intresse för de boende vi utvecklar. I mars emitterade vi framgångsrikt vår andra gröna obligation, vilket gav oss ytterligare ett kvitto på att marknaden uppskattar vår affärsmodell och fokuserade hållbarhetsarbete."

Så skriver Magnolia i sin rapport för första kvartalet 2021.

Men det är ändå negativa siffror som genomsyrar rapporten. Detta efter ett mycket starkt Q4 2020.

Q1 2021 för Magnolia i sammanfattning:

*Nettoomsättningen uppgick till 407 mkr (446)*

™Rörelseresultatet uppgick till -25 mkr (88), varav 20 mkr (-5) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter*

™Periodens resultat före skatt uppgick till -67 mkr (42) och resultat efter skatt uppgick till -72 mkr (41).

*Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till -1,72 kr (0,95).

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se