Magnolia och Alecta-jv planerar obligation Foto: TT

Magnolia och Alecta-jv planerar obligation

Ekonomi

21 november 2018

Nu vill bolagen genom sitt samägda fastighetsbolag plocka in hundratals miljoner. Emissionen ska gå till allmänna verksamhetsändamål.

Sollentuna Stinsen JV AB, ett bolag som samägs av Magnolia och Alecta, överväger att emittera seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2017/2020.

Bolaget emitterade den 29 juni 2017 seniora säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor.

Bolaget har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som finansiell rådgivare för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare obligationer under befintligt rambelopp, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se