Magnolia noterar lån på börsen

Magnolia noterar lån på börsen

Ekonomi

17 juli 2017

Obligationerna kommer att tas upp till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

 

Magnolia Bostad AB emitterade den 13 oktober 2016 ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner inom ett totalt rambelopp om en miljard på den svenska obligationsmarknaden.

Magnolia Bostad noterade obligationslånet på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 9 november 2016.

Magnolia Bostad kommer att ansöka om att ersätta noteringen av obligationslånet på Nasdaq First North Bond Market med en notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Magnolia Bostad upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Ekonomi