Magnolia köper mark för 350 bostäder i Sundsvall
– Detta blir vår första affär med Diös Fastigheter. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete som innebär att utveckla Sundsvall med moderna hem och lösningar för en hållbar och levande stad, säger Johan Tengelin, VD, Magnolia Bostad.

Magnolia köper mark för 350 bostäder i Sundsvall

Transaktion

28 juni 2021

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Diös Fastigheter om förvärv av mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA.

Fastigheten som ligger i området Alliero i centrala Sundsvall har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär.

– Tillsammans med Sundsvalls kommun har vi drivit fram en detaljplan som vunnit laga kraft. Det innebär att vi kan fortsätta skapa tillväxt genom att möjliggöra för fler att bo och verka i Sundsvall. Vi har ett gott samarbete med Magnolia Bostad och känner stort förtroende för deras utvecklingsplan för området, säger Anna Dahlgren, affärschef, Diös Sundsvall.

Sundsvall har flera pågående näringslivsinitiativ och är en stad under tillväxt med stor efterfrågan på centrala bostäder. Stenstan i Sundsvall är en riksintressant kulturmiljö och en unik sevärdhet i Sverige.

Förtätningen av området Alliero/Norrmalm syftar till att göra centrum större genom att förlänga Stenstans kvartersstruktur med flera bostäder och verksamheter. Kommunen har ett hållbarhetsfokus och höga krav på gestaltning vilket väl harmonierar med Magnolia Bostads sätt att arbeta. Ambitionen är miljöcertifiera bostäderna enligt miljöbyggnad Silver.

– Detta blir vår första affär med Diös Fastigheter. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete som innebär att utveckla Sundsvall med moderna hem och lösningar för en hållbar och levande stad. Vi har ett flertal pågående projekt i Sundsvall och ser stor potential i vårt nyförvärvade område i Alliero, säger Johan Tengelin, VD, Magnolia Bostad.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se