Magnolia: Intensivt kvartal i samband med uppköp – Under kvartalet produktionsstartade vi drygt 600 boenden varav cirka 190 avser en försäljning av ett projekt i Enköping, säger VD Johan Tengelin.

Magnolia: Intensivt kvartal i samband med uppköp

Ekonomi

22 oktober 2021

I september fullföljdes Holmströms och Areims uppköp av Magnolia som avnoterades den 17 september. Under Q4 har Magnolias fokus varit att utveckla ett större eget förvaltningsbetsånd.

– Under kvartalet produktionsstartade vi drygt 600 boenden varav cirka 190 avser en försäljning av ett projekt i Enköping. I vårt hållbarhetsarbete tog vi ytterligare ett steg framåt och startade tillsammans med andra fastighetsbolag upp Hållbart Stockholm 2030 (HS30), konstaterar VD Johan Tenegelin.

Under Q4 uppgick Magnolias nettoomsättningen till 93 mkr (281). Rörelseresultatet blev 90 mkr (187), varav 65 mkr (126) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Periodens resultat före skatt uppgick till 43 mkr (145) och resultat efter skatt uppgick till 29 mkr (119). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 0,74 kr (3,00).

Under perioden förvärvade Magnolia mark för utveckling av cirka 650 boenden i Eskilstuna, Järfälla, Nynäshamn och Svedala, samt en större kursgård i Österåker för ombyggnad till skola för cirka 800 elever.

Bolaget vann också en markanvisning för utveckling av cirka 125 studentbostäder i Göteborg.

Faktaruta

Johan Tenegelin

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se