Magnolia får anvisning för 120 bostäder i Luleå – De senaste årens näringslivsinitiativ i Luleå stärker efterfrågan på nya boenden, säger Johan Tengelin, VD, Magnolia Bostad.

Magnolia får anvisning för 120 bostäder i Luleå

Bostäder

5 juli 2021

Magnolia Bostad erhåller markanvisning för 120 boenden i Luleå.

Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6 500 kvadratmeter BTA.

Magnolia planerar här att utveckla cirka 120 boenden på fastigheten som har lagakraftvunnen detaljplan.

Fastigheten ligger inom Kronandalen och är en del av Kronan, en ny stadsdel centralt i Luleå, cirka två kilometer från stadskärnan.

När Kronandalen är fullt utbyggd med cirka 2 000 bostäder kommer 7 000 människor att leva och verka i stadsdelen som blir komplett med kommunal service: förskola, skola och sporthall samt eget centrum med butiker och restauranger.

Med sin närhet till natur och friluftsliv kommer Kronan vara ett attraktiv område.

Magnolia Bostad utvecklar sedan tidigare runt 110 hyresrättsbostäder i Kronandalen genom sitt JV-bolag med Slättö.

Hållbarhet och gestaltning ligger i fokus både från kommunens och Magnolia Bostads sida.

– De senaste årens näringslivsinitiativ i Luleå stärker efterfrågan på nya boenden. Vi kommer med detta förvärv att addera ytterligare boenden till de vi redan har under produktion. Det är riktigt roligt att vi nu får utveckla fler bostäder i Kronandalen, säger Johan Tengelin, VD, Magnolia Bostad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se