Magnolia Bostad tiodubblar resultatet 2015

Magnolia Bostad tiodubblar resultatet 2015

 

26 februari 2016

Magnolia Bostads 2015 var ett framgångsrikt år, med stark tillväxt i projektportföljen, genomförda affärer med såväl etablerade samarbetspartners som med nya, en fullbordad notering av bolagets aktie samt en stärkt organisation, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad.

Magnolia Bostads 2015 var ett framgångsrikt år, med stark tillväxt i projektportföljen, genomförda affärer med såväl etablerade samarbetspartners som med nya, en fullbordad notering av bolagets aktie samt en stärkt organisation, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör för Magnolia Bostad.

Helåret 2015 i korthet:

 • Rörelseresultat: 357,1 (47,3) mkr
 • Resultat efter skatt: 306,7 (29,2) mkr
 • Resultat per aktie: 7,60 (0,95) kr
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0,20) kr per aktie

Fjärde kvartalet i korthet:

 • Rörelseresultat: 95,7 (52,2) mkr
 • Resultat efter skatt: 79,0 (45,0) mkr
 • Resultat per aktie: 1,77 (1,46) kr

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Magnolia Bostads aktie tas in i Nasdaq First Norths index First North 25.
 • Magnolia Bostad ingår markanvisningsavtal med Knivsta kommun avseende 200 bostäder i centrala Knivsta.
 • Magnolia Bostad vinner markanvisningar i Helsingborg och Norrtälje. De avser dels ytterligare drygt 300 hyresrätter fördelade på två kvarter i Mariastaden, Helsingborg och dels cirka 200 bostäder i den blivande stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje kommun.
 • Magnolia Bostad inleder försäljningen av projektet Kanikenäsholmen, med 92 bostadsrätter i kvarteret Varvet i Karlstad.
 • Magnolia Bostad förvärvar cirka 280 byggrätter av NCC Boende AB i Limhamns läge i Malmö. Samtidigt tecknar bolaget avtal med SPP Fastigheter AB om försäljning av samtliga de hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna. Totalt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 500 miljoner kronor.
 • Magnolia Bostad ingår avsiktsförklaring med Alecta om försäljning av drygt 2 000 hyresrätter fördelade på sex projekt under de kommande två åren.
 • Magnolia Bostad förvärvar ett markområde i Nyby, Uppsala, där bolaget planerar att uppföra cirka 400 bostäder. Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av 325 av lägenheterna till SEB:s bostadsfond Domestica II. Dessa lägenheter kommer att upplåtas som hyresrätter.
 • Magnolia Bostad förvärvar ett markområde från Skanska Sverige i centrala Helsingborg där bolaget planerar att uppföra 327 hyresrätter. Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av bostäderna till Alecta. Totalt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 550 miljoner kronor.
 • Magnolia Bostad tecknar avsiktsförklaring med en svensk institution avseende försäljning av cirka 450 hyresrätter som kommer att uppföras på del av fastigheten Uppsala Kungsängen 25:1. Fastighetsvärdet vid färdigställande uppgår till cirka 1 miljard kr.

Läs rapporten i sin helhet på: www.magnoliabostad.se/investorrelations/

 

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Lidjan Verkställande direktör 070-223 43 47 fredrik.lidjan@magnoliabostad.se