Magnolia Bostad tilldelas markanvisning i Norrtälje kommun

Magnolia Bostad tilldelas markanvisning i Norrtälje kommun

 

4 november 2015

Magnolia Bostad har tilldelats en markanvisning i Norrtälje. Bolaget kommer att utveckla cirka 200 bostäder i den blivande stadsdelen Lommarstranden.

Den nya stadsdelen Lommarstranden ligger alldeles vid vattnet, naturnära och med goda kommunikationer och närservice. När området är färdigt kommer här att finnas totalt drygt 1 000 nya bostäder, både lägenheter och småhus, med blandad upplåtelseform.

Detaljplanearbetet påbörjas i början av 2016 och nu pågår förberedande utredningar i samarbete med kommunen. Preliminärt beräknas detaljplan vinna laga kraft i oktober 2017.

– Det gläder mig att vi genom Lommarstranden får möjlighet att bidra till Norrtäljes utveckling, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör för Magnolia Bostad. Norrtäljes positiva befolkningstillväxt samt närheten till Stockholm och Uppsala gör kommunen mycket intressant för Magnolia Bostad.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Huddinge kommuns fastighetsutveckling? se konferens: Huddinge kommun 2030: Utvecklingspotential om 80 miljarder .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Magnolia Bostad för mer information vänligen kontakta Fredrik Lidjan Verkställande direktör 070-223 43 47