Magnolia Bostad säljer Ursviks Torn
Ursviks Torn kommer att bestå av en höghusbyggnad på 14 våningar, tre lägre byggnader som sträcker sig från två till sju våningar över marken, 67 parkeringsplatser och ett antal lokaler.

Magnolia Bostad säljer Ursviks Torn

Transaktion

23 december 2021

Magnolia Bostad säljer Ursviks Torn som kommer att rymma 177 bostäder om cirka 10 500 kvm BTA samt cirka 350 kvm BTA för lokaler. 

Köparen är CBRE Investment Management (CBRE IM). Försäljningen sker som en bolagsaffär .

Fastigheten, Sundbyberg 2:187, har lagakraftvunnen detaljplan och byggnation beräknas kunna påbörjas under andra kvartalet 2022.

Totalentreprenadavtal är tecknat och byggnaderna kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning.

– Det känns väldigt bra att vidga vårt samarbete med CBRE IM genom ytterligare 177 bostäder utöver de 200 bostäder de tidigare köpt och som för närvarande håller på att byggas. Totalt utvecklar vi nu cirka 750 bostäder i Ursvik, säger Björn Bergman, Regionchef Öst Magnolia Bostad.

Ursviks Torn kommer att bestå av en höghusbyggnad på 14 våningar, tre lägre byggnader som sträcker sig från två till sju våningar över marken, 67 parkeringsplatser och ett antal lokaler.

Lägenheterna kommer att ha hög standard och utgöras av 1–4 rok, med en genomsnittlig lägenhetsstorlek på 45,7 kvadratmeter.

Projektet är ritat av Lindberg Stenberg Arkitekter.

Under de senaste åren har Ursvik varit ett av de största stadsutvecklingsområdena i Stockholm.

Ursvik gränsar direkt till Stockholms kommun i norr och nordväst, Solna kommun i öster och Enköpingsvägen med ett omfattande kommersiellt erbjudande i söder. Naturreservaten Järvafältet och Igelbäcken ligger i omedelbar närhet och erbjuder rekreationsområden.

Efter slutförandet av de sista faserna av utvecklingen kommer hela området att vara sammankopplat och förvandlats till en stadsdel med grönska, ett lokalt torg, och andra typer av tjänster och bekvämligheter. Motorväg E18 är direkt tillgänglig från området som även har närhet till allmänna transporter.

Säljrådgivare till Magnolia Bostad har varit fastighetskonsultbolaget CBRE.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se