Magnolia Bostad rapporterar ett starkt tredje kvartal

Magnolia Bostad rapporterar ett starkt tredje kvartal

 

9 november 2015

Magnolia Bostad redovisar för det tredje kvartalet 2015 ett rörelseresultat om 61,6 (0,0) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 51,8 (–6,4) mkr.

– Kvartalet har präglats av stark försäljning och stor nyrekrytering av personal, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör för Magnolia Bostad. Vi har den plattform som vi behöver för bolagets fortsatta expansion och för att klara våra finansiella mål.

Väsentliga händelser under kvartalet:

  • Magnolia Bostad förvärvar fastigheten Nacka Orminge 52:1 (Hantverkshuset) från Carnifex AB.
  • Magnolia Bostad inleder försäljningen av projektet Valsta Torg, 42 bostadsrätter invid Valsta Centrum i Sigtuna kommun.
  • Magnolia Bostad förvärvar ett markområde på Kanikenäsholmen i sydöstra Karlstad, där bolaget planerar för totalt cirka 300 bostäder. Säljare är Karlstadhus AB. Samtidigt tecknar bolaget avtal om försäljning av cirka 200 av bostäderna, som kommer att upplåtas som hyresrätter.
  • Magnolia Bostad anställer Clas Hjorth som ansvarig för hotellutveckling. Bolaget och Clas Hjorth startar även ett gemensamt bolag för hotellutveckling.
  • Magnolia Bostad anställer sju personer. Därigenom förstärker man sin organisation inom området produktion och utökar sin närvaro i södra Sverige genom att etablera ett lokalkontor i Helsingborg.

Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Magnolia Bostad