Magnolia Bostad köper mark i Borås

Magnolia Bostad köper mark i Borås

Transaktion

26 mars 2020

Magnolia Bostad har tecknat avtal om förvärv av fastigheter inom området Bergsäter nära Borås centrum.

Bolaget kommer att utveckla 28 000 kvadratmeter BTA för bostäder och entreprenadavtal är tecknat med Derome för uppförande av bostäder i trä.

Förvärvet av fastigheterna med beteckning Åkermyntan 4,10, 13, 14 och 18 sker genom tre bolagsaffärer och två fastighetsöverlåtelser. Affären är villkorad av att fastigheterna erhåller lagakraftvunnen detaljplan, vilket förväntas ske i juni 2020.

Området används idag för industriändamål och den nya detaljplanen som omfattar fastigheterna kommer att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus, radhus och parhus, samt inslag av vissa servicefunktioner. Byggnaderna kommer certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Området ligger nära naturen, centrum och knytpunkter för kollektivtrafiken. Det tar bara en kvart med cykel till Borås centrum.

—Det är riktigt roligt att vi nu planerar vårt första projekt i Boråsområdet, vilket är en intressant tillväxtregion. Vi avser att uppföra bostäder i trä som produceras och färdigställs i hög grad på Deromes volymhusfabrik vilket ger kort byggnationstid och färre leveranser till byggplatsen. Bostädernas utformning kommer att knyta väl an till det naturnära läget, säger Niklas Ohldin, Regionchef Väst på Magnolia Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se