Magnolia Bostad ingår avtal med Helsingborgs kommun och säljer 345 hyresrätter till SPP

Magnolia Bostad ingår avtal med Helsingborgs kommun och säljer 345 hyresrätter till SPP

 

22 mars 2016

Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun gällande fastigheterna Antikvarien 1 och Arkeologen 1 i Maria station, Helsingborg.

Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun gällande fastigheterna Antikvarien 1 och Arkeologen 1 i Maria station, Helsingborg. Samtidigt tecknar bolaget avtal med SPP Fastigheter AB (publ.) om försäljning av de 345 hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna. Affären avser ett totalt fastighetsvärde vid färdigställande om cirka 550 miljoner kronor.

- Avsiktsförklaringen gör att vi kan fortsätta arbeta vidare tillsammans i dialog med Magnolia Bostad. Från stadens sida hjälper vi till med att ta fram planer så att de kan bygga, säger Karin Sterte som är exploateringschef i Helsingborgs stad.

Magnolia Bostad vann 2015 en markanvisningstävling avseende fastigheterna, som utgör en del i utvecklingen av Maria stationsområde, och ingick då ett markanvisningsavtal med kommunen. Magnolia Bostad utvecklar projektet i sin helhet och bostäderna kommer att certifieras enligt miljömärkningen Svanen . Veidekke Entreprenad AB kommer bygga bostäderna med beräknad byggstart hösten 2016.

I dagsläget utvecklar vi fyra projekt i Helsingborg med drygt 1 000 hyresrätter i Mariastaden, Bryggeriet/Kvarteret Norrland, Maria station och Oceanhamnen. Jag ser avsiktsförklaringen som en bekräftelse på att vi kommer att kunna fortsätta att expandera i kommunen, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör för Magnolia Bostad.

Marköverlåtelseavtalet förväntas vinna laga kraft inom cirka fyra veckor, och är en förutsättning för affären med SPP Fastigheter.

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller värdera kommersiella fastigheter? se seminarie: Fastighetsvärdering Grundkurs .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik LidjanVerkställande direktör 070-223 43 47 fredrik.lidjan@magnoliabostad.se