Magnolia Bostad ingår avsiktsförklaring om försäljning av drygt 2 000 hyresrätter

Magnolia Bostad ingår avsiktsförklaring om försäljning av drygt 2 000 hyresrätter

 

9 oktober 2015

Avsiktsförklaringen omfattar drygt 2 000 hyresrättslägenheter fördelat på sex projekt. Avsikten är att ingå bindande avtal för respektive projekt innan byggstart som förväntas infalla jämt fördelat under de kommande två åren.

Bostäderna utvecklas med stor hänsyn tagen till miljö och mångfald vilket borgar för en långsiktig hållbarhet för både fastighetsägare och boende. I kombination med husens moderna gestaltning och välplanerade ytteffektiva lägenheter skapas attraktiva boendemiljöer.

– Vi har de senaste åren byggt upp en stor projektportfölj bestående av nästan 6 000 bostäder. Intentionen att avyttra ca en tredjedel av denna portfölj ger utrymme för framtida tillväxt och dessutom möjliggör samarbetet med en långsiktig ägare ännu bättre förutsättningar till att skapa kvalitativa bostäder, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör i Magnolia Bostad.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Huddinge kommuns fastighetsutveckling? se konferens: Huddinge kommun 2030: Utvecklingspotential om 80 miljarder .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Magnolia Bostad för mer information vänligen kontakta Fredrik Lidjan Verkställande direktör 070-223 43 47 fredrik.lidjan@magnoliabostad.se