Magnolia Bostad förvärvar markområde i Uppsala och säljer cirka 325 hyresrätter

Magnolia Bostad förvärvar markområde i Uppsala och säljer cirka 325 hyresrätter

 

21 december 2015

Magnolia Bostad förvärvar ett markområde i Nyby, Gamla Uppsala, där bolaget planerar att uppföra cirka 400 bostäder.

Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av 325 av lägenheterna till SEB:s bostadsfond Domestica II. Dessa kommer att upplåtas som hyresrätter.

Utöver de 325 hyreslägenheterna planerar bolaget även att uppföra cirka 75 moderna och yteffektiva bostadsrätter i området.

Nyby ligger i Uppsalas norra del och området erbjuder närhet till naturen och en blandning av både nyare och äldre bebyggelse. Det nya projektet kommer att komplettera befintlig bostadsbebyggelse med en modern och uppdaterad arkitektur och bidra till en varierad stadsmiljö. Magnolia Bostad planerar att uppföra bostäder framför allt för en målgrupp över 55 år. Med buss når man Uppsala centrum på drygt en kvart och med bil når man både E4:an och handelscentret Gränby centrum på några få minuter.

– Det här är den tredje affären vi gör med SEB. Den är en naturlig fortsättning på vårt goda samarbete och jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att finna ytterligare projekt att genomföra tillsammans, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör i Magnolia Bostad.

Bostäderna utvecklas med tydligt fokus på̊ hållbarhet och energieffektivitet och kommer att miljöcertifieras. Byggstart är preliminärt planerad till andra kvartalet 2016, med första inflyttning under andra halvåret 2017. Säljstart för bostadsrättslägenheterna planeras ske under 2016.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information, vänligen kontakta: Magnolia Bostad Fredrik Lidjan Verkställande direktör 070-223 43 47 fredrik.lidjan@magnoliabostad.se