Magnolia Bostad förvärvar del av Orminge Centrum Magnolia

Magnolia Bostad förvärvar del av Orminge Centrum Magnolia

 

8 juli 2015

Bostad förvärvar fastigheten Nacka Orminge 52:1 (Hantverkshuset) från Carnifex AB. Fastigheten utgör en del av Orminge Centrum som på sikt ska inrymma cirka 1 000 nya bostäder.

På fastigheten finns idag en byggnad med 6 300 kvm uthyrningsbar yta med bland andra Willys som hyresgäst.

Orminge är en del av Boo i Nacka kommun och är beläget drygt en mil öster om Slussen. Kommunen har under flera års tid drivit ett nytt planprogram som bland annat möjliggör nya bostäder i centrum samt ett resecentrum i anslutning till fastigheten med potential för en framtida tunnelbanestation. Planprogrammet väntas bli antaget av kommunstyrelsen under hösten 2015 och därefter påbörjas detaljplanearbetet.

Magnolia Bostad tecknade under 2014 en option om att genom en bolagsaffär förvärva fastigheten, och väljer nu alltså att utnyttja denna. Bolaget avser att på fastigheten uppföra cirka 400 hyresrätter samt handel i bottenplanet.

– Vi har under flera års samarbetat med fastighetsägaren och Nacka kommun och jag tycker att det ska bli oerhört spännande att bidra till utvecklingen av Orminge Centrum, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör för Magnolia Bostad.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Huddinge kommuns fastighetsutveckling? se konferens: Huddinge kommun 2030: Utvecklingspotential om 80 miljarder .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Magnolia för mer information vänligen kontakta Fredrik Lidjan Verkställande direktör 070 - 223 43 47 fredrik.lidjan@magnoliabostad.se