Magnolia bostad får markanvisning av Knivsta Kommun

Magnolia bostad får markanvisning av Knivsta Kommun

 

12 oktober 2015

Knivsta kommun har beslutat att ingå markanvisningsavtal med Magnolia Bostad avseende del av fastigheten Ängby 1:1 i centrala Knivsta.

Förslaget avser 200 bostäder med en bruttoarea om cirka 18 000 kvm.

Planprocessen har påbörjats. Bolagets avsikt är att uppföra bostäder i flerbostadshus, med såväl hyresrätts- som bostadsrättslägenheter och en del inslag av lokaler.

– Vi är tacksamma över Knivsta kommuns förtroende och är även glada över att kunna bidra till kommunens fortsatta expansion. Genom projektet stärker vi vår närvaro i Mälardalen, något som ligger i linje med bolagets fortsatta plan framåt, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör för Magnolia Bostad.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Solna Stads fastighetsutveckling? se konferens: Solna Stad 2030: Utvecklingspotential om 74 miljarder .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Magnolia för mer information vänligen kontakta Fredrik Lidjan Verkställande direktör 070 - 223 43 47