Magnolia Bostad drar ner på personal

Magnolia Bostad drar ner på personal

Analys

26 augusti 2022

Som en konsekvens av ett försämrat marknadsläge avser Magnolia Bostad att anpassa sin kostnadsmassa genom kostnadsbesparingar och minskning av personalstyrkan.

Som kommunicerades i halvårsrapporten är marknadsläget osäkert och svårbedömt. Bolaget påverkas av höga entreprenadpriser, skenande inflation och stigande räntor vilket leder till att ett flertal planerade produktionsstarter under 2022 och 2023 troligtvis kommer behöva senareläggas. Bolaget avser därför reducera sina fasta kostnader i syfte att bli mer flexibelt och anpassat för att kunna uppnå sitt verksamhetsmål.

”Det är väldigt tråkigt att behöva besluta om den här personalminskningen men tyvärr är det en nödvändig konsekvens av att flera av våra planerade produktionsstarter kommer att behöva skjutas på framtiden”, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia Bostad.  

Vid utgången av det andra kvartalet hade Magnolia Bostad drygt 10 000 bostäder i produktion, varav drygt 7 900 är sålda och finansierade via forward funding och cirka 2 100 uppförs för egen förvaltning. Tidsplanerna för dessa projekt ligger fast. Vid kvartalets slut uppgick Bolagets byggrättsportfölj till drygt 21 000 byggrätter.

”Givet marknadsläget kommer det att ta längre tid än vad vi tidigare planerat, men målet att uppnå 6 000 färdigställda bostäder i egen förvaltning kvarstår”, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia Bostad.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se