Magnolia Bostad bygger 1 800 lägenheter Foto: Magnolia Bostad

Magnolia Bostad bygger 1 800 lägenheter

Bostäder

24 september 2018

Projektet är en del av ett omfattande utvecklingsprojekt i Vårby där 1 800 bostäder, skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell planeras.

Vid invigningen var kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och Magnolia Bostads verkställande direktör Fredrik Lidjan på plats för att berätta om visionen för den nya stadsdelen.

– Ett av våra mest attraktiva lägen i kommunen ska omvandlas från ett industriområde till en ny marin stadsdel. Bostäder och nya rekreationsområden planeras här och området blir ett lyft för hela Vårby, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Kommunen samarbetar med Magnolia Bostad och Spendrups AB, som tidigare bedrev bryggeriverksamhet i området, i utvecklingen av Vårby Udde.

– Vårby är ett tillväxtområde med stor potential och vi kommer här att skapa en levande stadsdel. Vårt ledmotiv har redan från start varit social hållbarhet eftersom vi vill skapa en trygg och trivsam miljö för invånarna. Vi gör detta bland annat genom att producera en bra mix av bostäder, service och kommersiella lokaler samtidigt som vi tillgängliggör naturområden runt omkring, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se