Magnolia avnoteras om två veckor Magnolia med VD Johan Tenegelin avnoteras från Nasdaq Stockholm med sista handelsdag den 17 september. Bolaget blir nu en del av Holmströmgruppen i samverkan med Areim.

Magnolia avnoteras om två veckor

Ekonomi

3 september 2021

Magnolia Bostads ansökan om avnotering är godkänd – sista dag för handel blir den 17 september 2021.

Magnolia Bostad AB har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm.

Detta  med anledning av att Holmströmgruppen i samverkan med Areim innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad, och påbjudit tvångsinlösen av resterande aktier.

Nasdaq Stockholm godkände igår Magnolia Bostads ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 17 september 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se