Magnolia-aktien flyttas till huvudlistan Foto: TT

Magnolia-aktien flyttas till huvudlistan

Ekonomi

18 juni 2018

Styrelsen anser att en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i Magnolia Bostads utveckling.

 

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Magnolia Bostad AB:s ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännande är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

– Noteringen är ett kvitto på att Magnolia Bostad har gjort en fantastisk resa de senaste åren. Med den plattform vi har byggt kommer vi fortsätta generera kompetens, kapital och nya affärer till bolaget säger, Fredrik Holmström grundare och styrelseordförande Magnolia Bostad.

Bolagets styrelse anser att en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i Magnolia Bostads utveckling som därmed kommer att kunna ge bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna samt institutionella investerare.

Noteringen kommer även att öka kännedomen om Magnolia Bostad och stärka dess varumärke. Magnolia Bostads styrelse har av dessa skäl gjort bedömningen att en notering på Nasdaq Stockholm kommer att främja bolaget i dess vidare utveckling.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se