Många positiva till sjunkande bopriser Foto: TT

Många positiva till sjunkande bopriser

Ekonomi

12 mars 2018

Sjunkande bopriser – och säljpanik? Kanske för en del, men många svenskar ser positivt på prisfallet på bostadsmarknaden, enligt en undersökning.

 

– Det är en fördel för konsumenten att kunna göra affärer i lugnare tempo, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

De senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter sjunkit med 6,3 procent och villapriserna med 3,3 procent, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Prisfallet skapar oro hos dem som är i färd med att sälja – men många svenskar är samtidigt positiva till nedgången.

Positivt

En undersökning från Fastighetsbyrån visar att 36 procent av drygt 1 000 tillfrågade ser positivt på prisnedgångarna. Som motivering anges att det då blir billigare att köpa sin första bostad, eller att det blir billigare att köpa en ny.

– Ofta beskrivs prisutvecklingen i negativa ordalag, men det har varit utifrån dem som bor i bostad i dag och det är ju inte så konstigt att de är negativa. Men prisnedgången har attraherat många som är på väg in på marknaden, säger Engström och konstaterar att antalet affärer har ökat i år jämfört med samma period i fjol.

Bra för konsumenten

Johan Engström säger att marknaden nu kommit in i ett lugnare läge, och att köpen kan göras med mer eftertanke.

– Det är en oerhört bra ur konsumentperspektiv. Affären blir inte lika hetsig. Vi har fått en tydlig rekyl på en alltför kraftig prisuppgång under ett antal år, men nu börjar marknaden bli balanserad. Jag ser ett stabilt år framför mig.

31 procent svarar samtidigt att utvecklingen är negativ eftersom den leder till lägre vinst vid eventuell försäljning, och mindre kontantinsats att lägga vid nästa bostadsköp. 34 procent svarar att de inte bryr sig om prisutvecklingen på bostäder.

Av Daniel Martinsson/TT

Faktaruta

Så ser vi på att bostadspriserna sjunker:

Så här svarade deltagarna i undersökningen på frågan "Hur ser du på att bostadspriserna i Sverige sjunker?"

Positivt, då blir det billigare att köpa min första bostad: 20 procent

Positivt, då blir det billigare att byta till en större eller bättre bostad: 16 procent

Total andel positiva: 36 procent

Negativt, då värdet sjunker och jag får lägre vinst vid försäljning: 22 procent

Negativt, då jag får lägre kontantinsats till nästa bostad: 6 procent

Negativt, då kan jag inte öka min belåning på bostaden: 3 procent

Total andel negativa: 31 procent

Jag bryr mig inte om prisutvecklingen: 34 procent

1 002 personer mellan 20–64 år svarade i undersökningen, som genomfördes online 31 januari– 6 februari av Reagera marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se