Många missar bostadsbidraget Foto: TT

Många missar bostadsbidraget

Ekonomi

7 november 2018

Riksrevisionen ska nu granska hur Försäkringskassan arbetar med det så kallade mörkertalet för bostadstillägg.

Hela 290 000 personer har bostadstillägg till sin pension, men enligt uppskattningar från Pensionsmyndigheten finns ett mörkertal på cirka 75 000 personer som inte har det, trots att de kan ha rätt till det.

Tillägget är avsett för de sämst ställda pensionärerna, men var och en måste själv ansöka. Det gör att socialförsäkringen riskerar att inte vara tillräckligt träffsäker, enligt Riksrevisionen, som nu ska undersöka om Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan arbetar tillräckligt systematiskt med bland annat informationen.

Resultatet av granskningen ska presenteras i en rapport i maj nästa år.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se