Många lägenhetsköp kan vara ogiltiga Foto: TT

Många lägenhetsköp kan vara ogiltiga

Juridik

30 januari 2018

Bostadsjurister menar att vissa bindande avtal bostadsproducenter tecknar med köpare kan vara ogiltiga.

Detta beroende på att det är vanligt att bostadsproducenter ger svepande besked om när inflyttning kan ske. I många kontrakt kan det anges tidsspann på ett halvår eller ännu längre.

Bostadsrättslagen kräver dock att det anges en tidpunkt för när lägenheterna ska vara klara. Den tidpunkt som avses är högst ett par veckor, absolut inte ett halvår eller år, resonerar juristerna.

– Så länge bostadsrättspriserna steg, var alla med på tåget. Men nu när priserna faller är ingen med på tåget och det blir bekymmer, säger bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla till SvD.

I Stockholm har bostadspriserna sjunkit de senaste månaderna. Eftersom avtalen kan vara ogiltiga kan många köpare vilja hoppa av sina förhandsavtal, varnar experterna. Bostadsrätter kan då behöva säljas om på nytt.

Av Tomas Oneborg/SvD/TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se