Älvstranden säljer 11 000 kvm i centrala Göteborg Bild: Eklandias kontorsfastighet Aurora på LIndholmen i Göteborg- fastigheten är fullt uthyrt.

Älvstranden säljer 11 000 kvm i centrala Göteborg

Stadsutveckling

27 oktober 2014

Älvstranden Utveckling AB har sålt mark omfattande 11 0000 kvm på Lindholmen till Eklandia, som bygger ett nytt kontorshus på marken.

Eklandia Fastighets AB förvärvar fastigheten Lindholmen 30:5, Göteborg av Älvstranden Utveckling AB. Marken är belägen på Lindholmspiren och innefattar en kontorsbyggrätt om ca 11 000 kvm.

Eklandia kommer att uppföra ett nytt kontorshus med stark hållbarhetsprofil på den nyköpta marken.

"Eklandia är en långsiktig fastighetsägare med en klart uttalad ambition att vara en dominerande aktör i Göteborgs stadsutveckling. Genom förvärvet stärker vi vår position på Lindholmen och fortsätter att fylla på vår projektutvecklingsportfölj. Vi känner av en ökad efterfrågan och stark attraktionskraft för området driven av att visionen med Lindholmen Science Park som ett nav för verksamheter inom teknik, innovation och akademin nu förverkligats", säger , VD för Eklandia Fastighets AB.

För mer om Göteborgs fastighetsmarknad under konferensenGöteborg 2015-2020: 2 miljoner kvm i utvecklingsytor.

"Försäljningen av fastigheten ligger helt i linje med Älvstranden Utvecklings strategi att avyttra fastigheter som inte klassats som strategiska för bolaget och Göteborgs stad. Inkomsten från försäljningen kommer vi att investera i arbetet med att förverkliga vision Älvstaden, där vi ska bygga en tät, blandad, hållbar och inkluderande stad", säger Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling.

 Byggstart är planerad till första halvåret 2015.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Älvstranden Utveckling, Eklandia, 

För övrig information, kontakta: 

Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling, Email: lena.andersson@alvstranden.goteborg.se

Cecilia Fasth, VD för Eklandia Fastighets AB, Email: cecilia.fasth@eklandia.se