Lundbergs bygger hyresrätter i Linköping

Lundbergs bygger hyresrätter i Linköping

 

22 mars 2016

Lundbergs har beslutat bygga 374 bostäder inom kvarteret Elitseglaren 1, Linköping. Kvarteret är beläget i Södra Ekkällan vid Universitetssjukhuset.

Lundbergs har beslutat bygga 374 bostäder inom kvarteret Elitseglaren 1, Linköping. Kvarteret är beläget i Södra Ekkällan vid Universitetssjukhuset. Ett flertal huskroppar byggs och bildar två kvarter som omsluter en innergård med underliggande garage. Husen blir mellan 4 till 10 våningar med fasader av puts och tegel. Lägenheterna varierar i storlekar 1 till 5 rum och kök. Dessutom uppförs sex stycken hyresradhus.

För projektet har Lundbergs ingått ett entreprenadavtal med NCC.

- Södra Ekkällan är ett spännande område som har vuxit snabbt. Områdets närhet till både stadskärnan och rekreationsområden gör det mycket attraktivt för boende. Dessutom ligger flera stora arbetsplatser i närheten, säger Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg. Dessa bostäder blir ett välkommet tillskott till vårt befintliga fastighetsbestånd i Linköping.

Avsikten är att de nya bostadshusen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Viktiga fokusområden är energieffektivitet och god inomhusmiljö. Genom individuell mätning av varmvatten blir det möjligt för hyresgästerna att själva påverka sin månadskostnad.

Byggstart är planerad till hösten 2016 förutsatt att detaljplan och bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis och det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning i slutet av 2019. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 770 mnkr.

För mer information om Linköping Fastighetsmarknad, se konferens: Linköping/Norrköping: East Sweden 2030.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Eventuella frågor besvaras av Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg, 0709-21 65 03