Lösen av köpoptioner för ledningen i Kungsleden

Lösen av köpoptioner för ledningen i Kungsleden

Ekonomi

14 september 2020

Ledningen i Kungsleden har nu löst in köpoptioner och köpt aktier i Kungsleden. 

Detta enligt det optionsprogram som två av bolagets huvudägare, Gösta Welandson och Olle Florén, utfärdade i september 2017.

Syftet med optionsprogrammet som aviserades vid årsstämman 2017 var att skapa tydliga incitament för vd och ledningsgrupp att skapa värde för alla aktieägare. Totalt antal optioner som ställdes ut till Kungsledens nuvarande ledning var 185 000 fördelat på sex deltagare till ett lösenpris om 60 kronor per aktie.

Utfärdare var Gösta Welandson genom bolag med 75 procent och Olle Florén med 25 procent av optionerna. Då köpoptionerna utfärdades av enskilda aktieägare uppstår inte någon utspädning för övriga aktieägare.

Inlösen av aktieoptionerna har nu skett. Till del kommer ledningen att finansiera lösen av aktieoptioner med försäljning av aktier men netto kommer ledningens samlade aktieinnehav att öka. Vd Biljana Pehrssons aktieinnehav kommer att öka från 105 000 aktier till 140 000 aktier.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se