Läs Kindbergs personliga brev om anklagelserna Daniel Kindberg, före detta vd på Östersundshem, väntar på rättegång. Foto TT

Läs Kindbergs personliga brev om anklagelserna

Reportage

30 april 2019

"Jag skriver detta brev, för mina söner, för nära och kära och för att min sanning ska komma fram"

"De senaste veckorna har varit turbulenta med tanke på alla beskyllningar mot såväl mig som Östersunds FK som förekommit i media. Beskyllningar som baserats på uppgifter i framför allt Östersundsposten (ÖP) och Uppdrag Granskning (UG). Beskyllningarna är både smärtsamma och olustiga eftersom de bygger på felaktigheter där media bortsett från fakta eller helt enkelt dragit felaktiga slutsatser på grund av ren okunnighet. Ett graverande sådant exempel är när Svenska Fotbollsförbundet i fredags bekräftade att ÖFK:s licens aldrig var i fara 2013, vilket förbundet också påpekade för UG, som valde att bortse från denna viktiga fakta.

För många är det förvirrande och svårt att bilda sig en grundad uppfattning om vad som är rätt och fel. Inte minst i UG:s, dramaturgiskt väl genomförda program, där vissa utvalda fakta blandas med utvalda klipp och där sådana som inte gillar mig och Östersunds FK okritiskt får framföra sina åsikter.

Därför känner jag ett behov av att gå igenom och bemöta viktiga påståenden, faktafel och osanningar från UG och Östersundsposten, nu och tidigare. De behöver få sina korrekta förklaringar. Mina fakta och beskrivningar kan bestyrkas och källkritiskt granskas.

Jag har inga illusioner om att journalister och chefredaktörer som tagit UG och Östersundspostens påståenden och felaktigheter såsom varandes korrekta. Att de ska korrigera sina andrahandsuppgifter eller ändra sina åsikter baserandes på felaktigheter och osanningar, förefaller utsiktslöst.

Uttryck som ”du får aldrig rätt mot media ” eller ”media får alltid sista ordet”, stämmer ofta. Östersundspostens och UG kommer i sina reportage inte att ändra sin tesdriva rapportering. Därför spelar det nog inte någon roll hur mycket jag än motbevisar fel, osanningar och grundlösa beskyllningar. Jag finner dock förtröstan i att journalister och chefredaktörer som inte surrat sig fast vid masten i sitt tesdrivna rapporterande förstår de övertramp Östersundsposten och UG gör och gjort i sina program och i sina artiklar.

För mig är det framförallt viktigt att riktiga beskrivningar, fakta och sanning kommer min närmaste omgivning till del, vilket inkluderar Östersundsbor och Jämtlänningar."

/Daniel Kindberg

Not. brevet skrev den 25 mars 2019.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se