Logistri flaggar för ökat fastighetsvärde Marknadsvärdet för Logistris fastigheter ökade med cirka 55 000 000 kronor sista kvartalet 2021 och totalt med 162 280 000 kronor under helåret 2021.

Logistri flaggar för ökat fastighetsvärde

Ekonomi

24 januari 2022

Logistris marknadsvärde för fastighetsportföljen ökade under sista kvartalet 2021 med 3,6 % och totalt 11,5 % under 2021 till följd av fortsatt stark marknadsutvecklingen inom industri- och lagerfastigheter.

Logistri har erhållit marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj per den 31 december 2021 som uppgår till 1 572 580 000 kr (jämfört med 1 410 300 000 kr per 31 december 2020 och 1 517 790 000 kr per 1 oktober 2021).

Det innebär att marknadsvärdet för bolagets fastigheter ökade med cirka 55 000 000 kr (3,6 %) sista kvartalet 2021 och totalt med 162 280 000 kr (11,5 %) under helåret 2021.

Värderingen har utförts av CBRE Sweden AB.

Det pågående förvärvet av fastigheten Kylskåpet 2 i Motala ingår inte i fastighetsvärdet per årsskiftet utan tillkommer under kvartal 1, 2022, då transaktionen beräknas vara slutförd.

– Vi noterar att intresset i marknaden för den typ av fastigheter som Logistri investerar i är fortsatt starkt och att avkastningskraven fortsätter att sjunka för de bästa objekten med ökat fastighetsvärde som följd. Genom förvärvet i Motala bevisar vi att det går att identifiera goda affärer i marknaden som både köpare och säljare är nöjda med. Logistri ökar nu takten i tillväxten och ser fram mot att göra flera tilläggsförvärv under året, säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se