Logistics Contractor bygger två nya lager- totalt 12 780 kvm Logistics Contractor lager/terminal byggt på Arlanda. Bild: Logistics Contractor

Logistics Contractor bygger två nya lager- totalt 12 780 kvm

Stadsutveckling

9 juli 2012

Logistic Contractor har fått i uppdrag att uppföra lagerlokal åt Brostaden i Jordbro (7 000 kvm) samt en lagerlokal i Märsta  (5 780 kvm) för Corems räkning.

Logistic Contractor har fått i uppdrag att bygga lagerlokal åt Brostaden i Jordbro, samt en lagerlokal i Märsta åt Corem.

I Jordbro ska Brostaden bygga en lager­lokal på cirka 7 000 kvm. Arbetet inleds omgående och förväntas stå klart i juni 2013.

I Märsta ska Corem Property Group bygga en lokal på totalt 5 780 kvm. Fastigheten fördelas på 5 000 kvm lager och 780 kvm kontor. Hyresgäst i lokalen blir Terminal & Transporttjänst AB. Projektet påbörjas omgående och ska vara klart i maj 2013.

Skribent


Källa:

Pressmeddelande Logistic Contractor

För övrig information, kontakta: 

Anders Bothen, VD Logistic Contractor, Email: