Logistea: Tredubblad intjäningsförmåga – Samtliga projektfastigheter är belägna i attraktiva logistiknav och därmed finns goda förutsättningar för att skapa värde till Logisteas aktieägare både på kort och lång sikt, säga VD Jennie Högstedt-Björk.

Logistea: Tredubblad intjäningsförmåga

Ekonomi

29 november 2021

Logistea, tidigare Odd Molly, fortsätter att stärka sin position som snabbväxande utmanare inom logistikfastigheter.

– Logisteas tillväxt är betydande sedan den första fastigheten förvärvades i slutet av 2019 och fastighetsportföljen består idag av närmare 305 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, samtliga i attraktiva logistiknav i södra och mellersta Sverige, till ett värde av runt två miljarder kronor, säger VD Jennie Högstedt-Björk som under december lämnar över VD-posten till Niklas Zuckerman.

Logisteas intjäningsförmåga har närmare tredubblades vid årsvis jämförelse och uppgick till 71 Mkr (19) för tredje kvartalet och till cirka 105 Mkr för hela fastighetsbeståndet per den 25 november 2021.

Logisteas volymtillväxt inom förvaltningsfastigheter visar sin tydlighet vid årsvis jämförelse, där hyresintäkterna för årets första nio månader närmast har sexdubblats och uppgick till 60 Mkr (9) samtidigt som driftnettot ökade till 44 Mkr (7).

– Tillväxten och avkastningen inom Logisteas fastighetsportfölj inger förtroende för bolagets fortsatta utveckling. Existerande fastighetsportfölj omfattar idag projektfastigheter med cirka 32 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Samtliga projektfastigheter är belägna i attraktiva logistiknav och därmed finns goda förutsättningar för att skapa värde till Logisteas aktieägare både på kort och lång sikt, menar Jennie Högstedt-Björk.

Summering av Q3 2021 för Logistea:

*Hyresintäkterna uppgick till 23 miljoner kronor (3).

*Driftnettot uppgick till 19 miljoner kronor (3).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 3 miljoner kronor (1).

*Resultatet före skatt var 15 miljoner kronor (19).

*Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev 12 miljoner kronor (14).

*Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 12 miljoner kronor (18).

*Substansvärde per aktie låg på 9,6 kronor (4,8).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se