Logistea inleder samarbete med Newsec – Vårt samarbete avseende uthyrning av Logistikparkens lokaler är centralt för vår ambition att skapa ett logistiknav i världsklass, säger Tobias Lövstedt, COO Logistea.

Logistea inleder samarbete med Newsec

Ekonomi

19 november 2021

Logistea inleder ett samarbete om uthyrning med Newsec avseende Vaggeryd Logistikpark.

Logistikparken består av befintliga förvaltningsfastigheter samt obebyggd projektmark.

Samlad bedömd utvecklingsbar och uthyrbar yta uppgår till minst 150 000–180 000 kvadratmeter, varav cirka 13 500 kvadratmeter är under utveckling och bedöms vara färdigställd under inledningen av 2022.

– Vaggeryd Logistikparks unika skylt- och logistikläge möjliggör för lokala, nationella och internationella företag att etablera sin verksamhet i nyproducerade och specialanpassade lokaler med förberedda elanslutningar som uppfyller moderna logistik- och industriaktörers mycket högt ställda energikrav. Vårt samarbete avseende uthyrning av Logistikparkens lokaler är centralt för vår ambition att skapa ett logistiknav i världsklass, säger Tobias Lövstedt, COO Logistea.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se