Logicenters dubblar satsningen på solceller Logicenters fördubblar sin satsning på solcellsinstallationer på sina logistikfastigheter i Norden.

Logicenters dubblar satsningen på solceller

sustainability

17 mars 2021

Logicenters mål är 100 procent förnybar elektricitet i sin verksamhet innan 2025. Nu växlar företaget upp takten och uppför solcellsinstallationer på ytterligare sex av sina logistikfastigheter.

För närvarande har Logicenters solcellsanläggningar på sju av sina fastigheter runt om i Norden. I och med de installationer som nu genomförs fördubblar företaget antalet solcellsinstallationer i sitt fastighetsbestånd.

Solcellsanläggningarna kommer totalt att ha en kapacitet på uppemot 10 000 kWp och producera 9 gigawattimmar elektricitet på en årlig basis. Det motsvarar lika mycket energi som behövs för att kunna förse 1 800 villor med el under ett helt år.

Bland annat håller Logicenters och hyresgästen Speed Group för närvarande på att installera Nordens största solcellsanläggning på tak i Borås. På bara denna fastighet omfattar solcellerna en takyta på 60 000 kvadratmeter och har en kapacitet om 5 000 kWp.

– Vi är väldigt nöjda över att kunna leda denna hållbara omställning inom logistikbranschen. För oss är det hög prioritet att minska vårt klimatavtryck i största möjliga utsträckning samtidigt som vi framtidssäkrar energibehovet hos våra hyresgäster. Genom att installera solcellerna på våra tak kan vi dessutom utnyttja väldigt stora ytor som vanligtvis inte används, istället för att använda mark som skulle kunna lämpa sig bättre till annat, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Logicenters menar att man som den ledande utvecklaren och ägaren av moderna logistikfastigheter i Norden även vill leda omställningen till förnybar energi inom logistikbranschen.

Genom sin ägare NREP har Logicenters anslutit sig till RE100, en global koalition av företag med syftet att driva en grön omställning. I och med anslutningen förbinder sig Logicenters att övergå till 100 procent förnybar elektricitet i hela bolagets fastighetsportfölj innan 2025.

– Solceller är bara en del av vårt omfattande hållbarhetsarbete. Vi för även löpande dialog med våra hyresgäster för att implementera energieffektiviserande åtgärder som samtidigt innebär stora besparingspotential för dem, säger Karin Sjövall, Head of Sustainability på Logicenters.

Av Jörgen Hallström 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se