Länsstyrelsen tvekade - nu får detaljplanen ett ja

Länsstyrelsen tvekade - nu får detaljplanen ett ja

Stadsutveckling

14 september 2017

SBTs projekt för Danaplatsen har stått still efter att Länsstyrelsen hade synpunkter på utformningen. Nu är dessa justerade och projektet får ett ok.

 

Efter att kommunen klubbat igenom detaljplanen för Eriksberg, där SBTs tomt på Danaplatsen innefattades, nåddes de av beskedet att Länsstyrelsen ville överpröva beslutet ytterligare.

Länsstyrelsen hade synpunkter på utformningen, men har efter semestern utrett detta och detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Innan detaljplanen blev godkänd stod SBT med händerna bundna, de kunde inte utnyttja tomten. Att den blivit verklighet betyder att SBT nu kan gå vidare med sina framtida planer för platsen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se