Lite sämre Q4 än väntat för Fastpartner – Investerarnas intresse för tillgångsslaget fastigheter var fortsatt mycket starkt under årets sista kvartal, säger Fastpartners VD Sven-Olof Johansson.

Lite sämre Q4 än väntat för Fastpartner

Ekonomi

11 februari 2022

Q4 2021 blev något sämre än väntat för Fastpartner. Förvaltningsresultatet backade marginellt, jämfört med motsvarande period året innan. En liten uppgång noteredes för bolagets hyresintäkter.

– Investerarnas intresse för tillgångsslaget fastigheter var fortsatt mycket starkt under årets sista kvartal. Prisökningarna har varit störst för segmenten lager/logistik, bostäder samt samhällsfastigheter, kommenterar VD Sven-Olof Johansson. 

Bolaget siktar nu på att nå det satta målet att i slutet av år 2025 uppnå ett rullande förvaltningsresultat om 1 500 kronor per år.

Summering av Q4 2021 för Fastpartner:

*Hyresintäkterna uppgick till 469,0 miljoner kronor (462,0), en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 320,6 miljoner kronor (316,7), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 247,0 miljoner kronor (248,7), en minskning med 0,7 procent mot föregående år.

*Resultatet efter skatt blev 1 533,6 miljoner kronor (1 057,2), en ökning med 45,1 procent mot föregående år.

*Resultat per aktie hamnade på 8,23 kronor (5,67), vilket innebär en ökning med 45,1 procent mot föregående år.

*I utdelning föreslås 2,20 kronor per aktie (2,00).

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se