Lista: Kontorskostnader - län för län
Svenska företag betalar miljarder i kontorskostnader. Flexibla coworking-lösningar från bl.a. Convendum (bilden) blir allt populärare för att kapa kostnader och möta nya arbetsmönster.

Lista: Kontorskostnader - län för län

Ekonomi

29 december 2021

Sveriges företag betalar årligen totalt 87 miljarder kronor för sina kontor, enligt en ny rapport från Sveriges Ingenjörer. Här är hela listan över genomsnittliga årliga kontorskostnader län för län.

Länsvisa kostnader för en kontorsplats*:

Stockholms län: 88 754 kr

Skåne län 54 195 kr

Uppsala län 53 247 kr

Västra Götalands län 52 184 kr

Gotlands län 46 390 kr

Västernorrlands län 45 574 kr

Jönköpings län 45 553 kr

Östergötlands län 44 656 kr

Kronobergs län 43 452 kr

Örebro län 43 393 kr

Västmanlands län 43 090 kr

Värmlands län 42 953 kr

Södermanlands län 42 821 kr

Västerbottens län 41 429 kr

Hallands län 41 065 kr

Gävleborgs län 40 929 kr

Dalarnas län 40 774 kr

Blekinge län 39 747 kr

Kalmars län 39 698 kr

Norrbottens län 39 055 kr

Jämtlands län 38 624 kr

Genomsnitt hela landet: 62 275 kr

Genomsnitt övriga landet (exklusive Stockholm): 43 941 kr

*Kostnaderna avser en genomsnittlig kontorsplats (25 kvadrameter) per år och anställd i respektive län, exklusive moms. Beräkningen är gjord på sammanlagda kostnader för bland annat hyror och drift.

Källa: Sveriges Ingenjörers rapport "Distansarbete och kostnader – Striden om de 87 miljarderna".

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se