Lista – toppaffärerna för samhällssfastigheter 2020

Lista – toppaffärerna för samhällssfastigheter 2020

Transaktion

14 januari 2021

Förra årets största affär inom samhällsfastigheter blev SBBs uppköp av Offentliga Hus. Här presenteras Newsecs topplista över de största affärerna 2020.

På samhällssidan har det varit en mängd stora affärer under hela förra året.

– Samhällsfastigheter är ett fortsatt hett segment på den svenska fastighetsmarknaden. Under 2020 utgjorde segmentet 13 procent av den totala transaktionsvolymen och det genomfördes 70 affärer om totalt nästan 24 miljarder kronor, menar Max Barclay.

Det innebär att förra året blev det näst starkaste någonsin för samhällsfastigheter efter toppnoteringen 2019. Portföljaffärer stod för en rekordstor andel av transaktionerna inom segmentet under det gånga året, 41 procent att jämföras med 33 procent 2019.

– Aktörerna på marknaden är huvudsakligen svenska och från våra nordiska grannländer men det finns ett starkt intresse av att komma in på marknaden även bland utomnordiska aktörer, konstaterar Barclay.

De största affärerna för samhällsfastigheter under 2020 blev enligt Newsec:

1. SBBs uppköp av Offentliga Hus för 4,67 miljarder kronor. Den 18 december köpte SBB drygt halva Offentliga Hus genom att förvärva de aktier som innehades av huvudägaren Fastators, tillsammans med desshälftenägda bolag Nordact samt Offentliga Nordic Property Holding. Därefter fullföljdes uppköpet av samtliga aktier i bolaget.

2. SBBs försäljning av samhällsfastighetsportfölj till Offentliga Hus för 1,16 miljarder kronor. Innan SBBs uppköp av Offentliga Hus gjordes en storaffär i motsatt riktning under sommaren. Offentliga Hus förvärvade då av sju fastigheter i Halmstad och två i Borås av SBB.

Portföljen omfattade totalt 55 300 kvadratmeter uthyrningsbar lokalarea med nästan enbart hyresgäster inom stat, kommun och region och kontrakterade hyror på cirka 73 miljoner kronor på årsbasis.

3. Uddevalla kommuns försäljning av samhällsfastighetsportfölj till Hemsö för 1 miljard kronor. Hemsö köpte under våren en omfattande fastighets- och projektportfölj av Uddevalla kommun. Affären omfattade dels förvärv av äldreboende och förskola, dels om- och nybyggnation av lokaler inom utbildning och äldreomsorg.

4. Castellums försäljning av Fanborgen 3 och Fanan 39 till Intea för 714 miljoner kronor. Castellum sålde i december fastigheterna i högskoleområdet i Halmstad till Intea, som därmed ökade sitt bestånd i området. De båda fastigheterna omfattar 36 376 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

5. Praktikertjänst försäljning av Kasernen 8 till Alecta för 714 miljoner kronor. Några dagar före jul sålde Praktikertjänst Fastigheter AB Kasernen 8 vid Hagaparken i Solna till Alecta Fastighet.

I fastigheten bedrivs medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, MS och allmän neurologi. Verksamheten drevs fram till april 2020 av Praktikertjänst, då det såldes till Aleris. Byggnaderna uppgår till drygt 7 100 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

I morgon, fredag, tar vi en titt på det största affärerna för lager- och logistikfastigheter i Sverige.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se