Nybyggnad av flerbostadshus - 5500 kvadratmeter

 

11 april 2012

Nybygning av Boligblokke till Kan ej anges. Jarl 20, Frejavägen 40,