Nybyggnad av kontorslokaler. - 8000 kvadratmeter

 

11 april 2012

Nybygning av Kontorbygning till Ca 50 Mkr. Edison Park etapp 3,Hus A & C, Ideonområdet Forskaren 2, Scheelevägen,