Strawberry och Slättö i gemensam hotellsatsning

Strawberry och Slättö i gemensam hotellsatsning

Stadsutveckling

21 februari 2024

Den nya hotellkedjan ska med fokus på strategiska platser, kvalité och höga hållbarhetsambitioner fylla en lucka på den nordiska hotellmarknaden. Slättö och Petter Stordalens Strawberry ligger bakom satsningen.