Boverket: Så många nya bostäder behövs

Boverket: Så många nya bostäder behövs

Bostäder

21 september 2023

Boverket har genomfört nya beräkningar av det nationella behovet av bostäder för perioden 2023–2030.