Ytterligare varsel hos Götenehus

Ytterligare varsel hos Götenehus

Ekonomi

IDAG 11:33

Som en anpassning till den svaga bostadsmarknaden har Götenehus Group beslutat genomföra ytterligare ett besparingsprogram.