Diligentia säljer bostadsbyggrätter i Masthusen, Malmö

Stadsutveckling

10 maj 2012

Kvarter 7 och 8 i Masthusen vid Masttorget i Malmö, är nu sålda till bostadsbolaget Riksbyggen. Tillträde kommer att ske sommaren 2012.