Vikten av en bransch i balans

Vikten av en bransch i balans

Krönika

24 maj 2023

Den omedelbara ekologiska krisen vi står inför kräver åtgärder som minskar utsläpp nu, och inte enbart i framtiden. Att bygga mindre nytt, genom att använda befintliga byggnader och att använda byggnader mer effektivt, är två åtgärder som minskar och förhindrar utsläpp redan idag.