Om Tomten tar tåget...

Om Tomten tar tåget...

Krönika

19 december 2023

Fredrik Bergström skriver i sin krönika om en järnväg som befinner sig på bristningsgränsen och hur våra städer behöver väl fungerande kommunikationer.